စီမံခန့်ခွဲမှု

ကျွန်တော်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှု

အောင်မြင်ပြီးတာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလည်ပတ်ရန် စုဆောင်းအားဖြည့်တင်းခြင်းနှင့်ပင်ကိုယ် စွမ်းရည် ထိန်းထားခြင်းစသော MYTCL ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုအားဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုရာ၌ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် Myanmar Yang Tse Copper Limited ၏အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်များကုမ္ပဏီ၏ အောင်မြင်မှုသည်ကျွန်တော်တို့ ဝန်ထမ်းများ၏ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ အမှန်တကယ်ဘဲ MYTCL တွင်ကျွန်တော်များ၏ စီးပွားရေး ပုံစံငယ်ထဲတွင်ပေါင်းစုထားသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိနေပါသည်။ ဤဒဿနအားတိုးတက်အောင်မြင်အောင် ကျွန်တော်များလုပ်ဆောင်ရပါမည်။

ကျွန်တော်များသည်အမြဲလက်တွေ့စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်နေသလိုပုံမှန်လည်းလေ့လာသင်ယူနေပါသည်။ ကျွန်တော်များ တွင်မဖြစ်နိုင်တာကို အပြုံးမပျက်အသိအမှတ်မပြုနိုင်သလိုအရာအားလုံးကို အမြဲပြုလုပ်ပြီးပြီ ဟုစွဲမြဲထားပါသည်။ ကျွန်တော်များ၏ပြည်သူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိသွားစေမည့် ကုန်ကျတန်ဖိုးကိုလည်း ကျွန်တော်များစဉ်းစား ထားပါသည်။

မဟာဗျူဟာနှင့် ချဉ်းကပ်လုပ်ဆောင်နည်း

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏မဟာဗျူဟာသည် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရာတွင်ကြုံတွေ့ရသော စိန်ခေါ်မှုများအား နည်းစနစ်မှန်မှန်နှင့် စည်းကမ်းဘောင်အတွင်းမှနေ့စဉ်လှုပ်ရှားရုန်းကန်မှုများတွင်တာဝန်သိသိဖြင့် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်သာ ဒေသတွင်းရှိ လူများအားစုဆောင်း အားဖြည့်တင်းရန်၊ ဌားရမ်းသုံးရန်၊ ပျိုးထောင်ပေးရန်စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ MYTCL ၏ အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်နွယ်နေသော စိန်ခေါ်မှုများကို အခြားသောကုမ္ပဏီများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း အများစုတွင်မြင်တွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ဟုယုံကြည်ပါသည်။

လူသားအရင်းအနှီးအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း

ရေရှည်တစ်ဦးချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဝန်ထမ်း၏တာဝန်ရှိမှုအဖြစ် ရှိနေသေးပါသည်။ သို့သော်ကျွန်တော်များ MYTCL မှယုံကြည်သည်မှာဝန်ထမ်းတစ်ဦးကိုဌားရမ်းအသုံးပြုလိုက်သည်နှင့် ကျွန်တော်များအဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ယူမှုသည်ဝန်ထမ်း၏ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းအား ဗဟုသုတကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တက်စွမ်းနိုင်မှုတို့အရဌားရမ်းခဲ့သော်လည်း၊ အကယ်၍များ နေရာ၊ရာထူးအဆင့်အတန်းနှင့် တာဝန်ယူမှုပြောင်းလဲခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဝန်ထမ်းအနေနှင့် ဤသို့ ဖြစ်သွားခဲ့လျှင်သော် လည်းကောင်း၊ MYTCLသည် လူမှုရေးကူညီမှု တစ်ရပ်အဖြစ် ကျွန်တော်များ၏ လူသား အရင်းအနှီးတွင်ထိန်းသိမ်းမြှုပ်နှံပေးထားပါသည်။ MYTCLတွင် လုပ်သားဝန်ထမ်းများကို အလုပ်ချိန်နာရီရှည်ကြာစွာလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အပြောင်းအလဲဖြစ်နေသောလုပ်ငန်းများကို ကိုင်တွယ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် တိုးပွားလာသောတာဝန်ယူမှုများကို အမှန်အကန် လက်ခံယူခြင်းတို့အားဖြင့်ရင်းနှီးထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်များသည် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီနှင့် ကျွန်တော်များ ဝန်ထမ်းများ၏ အနာဂတ်နှစ်ခုစလုံး တို့အတွက် အရင်းအနှီးတစ်ရပ်အနေနှင့် လူသားအရင်းအနှီးအား လက်တွေ့တည်ဆောက်ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အသစ်အဆန်းပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖန်တီးတည်ထွင်ခြင်းများ၏ စစ်မှန်သောတန်ဖိုး ကိုသိနားလည်သလို ကျွန်တော်များဝန်ထမ်း၏အခြေခံပညာရေးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တန်ဖိုးရှိမှုကိုလည်း အသိအမှတ် ပြုထားပါသည်။
ယနေ့ခေတ်လုပ်ငန်းအနေအထားအရ လျင်လျင်မြန်မြန်ပြောင်းလဲနေသောတောင်းဆိုချက်များကို သင့်လျော်အောင် အသုံးချသွားရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရာထူး အဆင့်အတန်းရရှိစေသောတစ်ဦးချင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရမည် ကိုကျွန်တော်များအဖွဲ့အစည်း ကအသိအမှတ်ပြုလက်ခံပါသည်။ အားလုံးသောတစ်စုတစ်ပေါင်းတည်းသော မဟာဗျူဟာအတွင်း ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ဖွံ့ဖြိုးမှုသည် ကျွန်တော်များမှ ဝန်ထမ်းအားလုံးအားပေးထားသည့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါသည်။
 
ကျွန်တော်များသည် ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းရှိ၍ ဦးဆောင်နိုင်သူများအားကျွန်တော်များဘာတွေလုပ်ကိုင် နေသည်နှင့်ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်နေသည်တို့ကိုဦးတည်သွားသည့် အဆင့်(၄)ဆင့်အရ ပျိုးထောင်လေ့ကျင့်ပေးပါသည်။ ကျွန်တော်များ၏ချဉ်းကပ်လုပ်ဆောင်နည်းဗျူဟာ(၄)ဆင့်သည်-
(၁) ဦးဆောင်မှုအသိပညာနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများအားသစ်လောင်းပေးခြင်း။
(၂) အလုပ်သမားများအတွင်း ဦးဆောင်မှုအမူအကျင့်များ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခြင်း။
(၃) ဦးဆောင်သူတို့၏တာဝန်များသင်ကြားပေးခြင်း။
(၄) ကျွန်ုပ်တို့၏လူများအားဦးဆောင်မှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွေ့အကြုံများလေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေး ခြင်း။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အဆင့်မြင့်လူများအားရွေးချယ်၊ ဌားရမ်း၍လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအတွင်း စွမ်းဆောင်ရည် အပြည့်ရှိသော ဦးဆောင်သူများဖြစ်လာရန် အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံ ကြည်ပါသည်။ ဤလူမှုအဆောက်အအုံသည် အစဉ်အတိုင်း ကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အချင်းချင်း အပြန်အလှန်ထိတွေ့ အကျိုးပြုစေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူများ ပြောဆိုသည်ကိုနားစိုက်ထောင်ပေးခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏လူများပြောဆိုသည်ကိုနားမထောင်ပဲ ၎င်းတို့ကိုပျိုးထောင်လေ့ကျင့်ပေးရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြို့တော်ခန်းမများ၊ ဦးဆောင်မှုဆွေးနွေးပွဲများ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသောအဖွဲ့ငယ်လေးများနှင့် သမရိုးကျ (သို့)သမရိုးကျ မဟုတ်သော လေ့လာတိုင်းတာချက်များ ပါဝင်သော ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လူများအားစိတ်ဝင်စားလာ ရန်အရည်အသွေးနှင့် အနှောင့်အသွားမလွတ်သော ချဉ်းကပ် နည်းများ တမင်ရည်ရွယ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ တံခါးဖွင့်မူဝါဒအရ ဝန်ထမ်းများအား တောင်းဆိုချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့်လိုက်လျော ပေးနိုင်သောအကြောင်းအရာ များအားတင်ပြနိုင်ရန်လည်း စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ ဤနှစ်ဦး နှစ် ဖက်မြင်သာသည့်နည်းလမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့လူများ ဘာလိုအပ်နေသည်ကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရသော၊ ကျေနပ်အားရသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုသို့ ဦးတည်ရာတွင်များစွာ အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိပါသည်။
 

ကျွန်ုပ်တို့၏လူများ ပြောဆိုသည်ကိုနားစိုက်ထောင်ပေးခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏လူများပြောဆိုသည်ကိုနားမထောင်ပဲ ၎င်းတို့ကိုပျိုးထောင်လေ့ကျင့်ပေးရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ပေ။ ကျွန်ုပ် တို့သည်မြို့တော်ခန်းမများ၊ ဦးဆောင်မှုဆွေးနွေးပွဲများ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသောအဖွဲ့ငယ်လေးများနှင့် သမရိုးကျ (သို့)သမရိုးကျ မဟုတ်သော လေ့လာတိုင်းတာချက်များ ပါဝင်သော ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လူများအားစိတ်ဝင်စားလာ ရန်အရည်အသွေးနှင့် အနှောင့်အသွားမလွတ်သော ချဉ်းကပ် နည်းများ တမင်ရည်ရွယ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ တံခါးဖွင့်မူဝါဒအရ ဝန်ထမ်းများအား တောင်းဆိုချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့်လိုက်လျော ပေးနိုင်သောအကြောင်းအရာ များအားတင်ပြနိုင်ရန်လည်း စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ ဤနှစ်ဦး နှစ် ဖက်မြင်သာသည့်နည်းလမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လူများ ဘာလိုအပ်နေသည်ကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရသော၊ ကျေနပ်အားရသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုသို့ ဦးတည်ရာတွင်များစွာ အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိပါသည်။
 

စိန်ခေါ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူး

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အလုပ်လုပ်နိုင်သော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုပေးနိုင်ခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် ချီးမြှင့်ပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုနှင့် အဆင့်မြင့် အခွင့်အရေးများ ရရှိခံစားစေနိုင်ခြင်း တို့အတွက်ကျွနု်ပ်တို့များစွာဂုဏ်ယူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်အသီးသီးရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက် ၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂလိက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများလည်းပေးထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူများ အား၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတွင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြင်ပရှိ တိုးတက်မှုအခွင့်အရေးများ ရရှိစေနိုင်စေသော ပညာပေး အစီအစဉ်များ၊ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများတွင်လည်း တစ်တပ် တစ်အား ပါဝင်၍ ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ရန် အားပေးတိုက်တွန်းပါသည်။

 

 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.