အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ

နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ

MYTCL သည် နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ရရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။SGS- Société Générale de Surveillance အရ စာချုပ်စာတမ်း ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။


* OHSAS18001 လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်
* ISO 14001 ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်
* ISO 9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်

၂ဝ၁၆ - ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာယန်စီကော့ ပါးလီမိတက်သည် LME အဆင့် A အသေးစိတ် အချက်အလက် များနှင့်အညီ cathode ကေ့ာပါး အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်လုံခြုံမှု စံချိန်စံညွှန်း တန်ဖိုးများ အစဉ်အမြဲတိုးတက်မှု ရရှိစေရေးအတွက် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံး အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်များအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ (ISO) မှ ထုတ်ပြန်ထားသော စံနှုန်းများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
 
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ (ISO) မှ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ဝေထားသည့် စံနှုန်းများအတိုင်း လိုအပ်လျက်ရှိသော ISO 9001 နှင့် 14001စံနှုန်းလက်မှတ်ရရှိရေးအား မြန်မာယန်စီသည် ၂ဝ၁၈ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမတိုင်ခင် ရရှိရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

45001 2018 copper company myanmar

OHSAS 18001 Standard

OHSAS 18001 စံချိန်စံညွှန်းသည် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ၊ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ အတွက် ဗြိတိသျှ စံချိန်စံညွှန်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယင်းစနစ်တွင် အဖွဲ့အစည်းအမျိုး အစားအားလုံးတို့အား ပံ့ပိုးကူညီရန် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ၊ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးတို့ အတွက် ကြောင်းကျိုးခိုင်လုံ၍ လက်တွေ့ပြနိုင်သော လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး၊ ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ စံနှုန်း၊ များများစားစားကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တွေ့မြင်ရပါမည်။ MYTCL ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုသည် ဤစနစ်အား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မိမိအတွက်အောက်ပါတို့ကို အကျိုးပြုမည့် လုပ်ငန်းဘောင်တစ်ရပ် ဖြစ်လာပြီး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာပြည့်စုံသော လုပ်ငန်းဝန်းကျင် တစ်ရပ်အဖြစ်လည်း အထောက်အကူ ပြုလာပါသည်။
 
- တစ်သမတ်တည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် ဘေး အန္တရာယ်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊
- မတော်တဆထိခိုက်ဖြစ်ပွားမှုများအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုလျော့ချခြင်း၊
- ဥပဒေအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း၊နှင့်
-လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချက် အားလုံးအပေါ် တိုးတက်မှု ရှိလာစေခြင်း။
 
14001 2015 copper mining myanmar burma2
ISO 14001 Standard
ISO-14001 စံချိန်စံညွှန်း အသိုက်အအုံတွင် ISO-14001 စံနှုန်း အများစု ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါ စံနှုန်း များသည် အဖွဲ့အစည်းများမှ ထိရောက်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်တစ်ရပ်အား ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ကျောရိုးသဖွယ် အသုံးပြုရန် ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ISO-14001 သည်သက်ဆိုင်ရာပြဠာန်းထားသော စည်းမျဉ်းဥပဒေများကို လိုက်နာကျင့်သုံးစေ၍ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်စေရန် MYTCL အားကူညီပံ့ပိုးသွားမည့် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူ သဘောသဘာ၀ အလျောက်ဆောင်ရွက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
MYTCL သည် ISO-14001 စနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ရင်းမြစ်တို့၏ အကျိုးထိရောက်မှုကို တိုးတက် စေခြင်း ၊စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရှိ မှုလျော့ နည်း စေခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ် ကျဆင်းစေခြင်းများ ရရှိလာပါသည်။ ထို့ပြင်လည်း MYTCL ၏ အုပ်ချုပ်မှု အပိုင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပါဝင် ပတ်သက်သူများအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို တိုင်းထွာထားပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်း အသေ အချာ ပံ့ပိုးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
9001 2015 burma mining company2

 
ISO 9001 Standard

ISO-9001 စံချိန်စံညွှန်း အသိုက်အဝန်သည် အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်များ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဆက်နွယ် ၍ ပြဠာန်းထားသော ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး ကျွန်တော်များ၏ ဖောက်သည်များနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူ၏ လိုအပ်ချက် များ ပြည့်မီကြောင်း MYTCL အား ဤစနစ်အရပံ့ပိုးကူညီထားပါသည်။
ISO-9001 စံချိန်စံညွှန်းတွင် စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေခံမူ (၈)ချက်ပါဝင်ပြီး ယင်းမူများသည် စံထားရမည့် မူဘောင်စံညွှန်းများကို အခြေခံ၍ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်၏ အဓိကကျသော အခြေခံ အချက်နှင့် ဆက်နွယ်ထားပါသည်။ ထိုစနစ်သည် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရယူလိုသော ဆန္ဒပြည့်ဝစေမည့် စံချိန်စံ ညွှန်းပြည့်မီစေရန် လိုအပ်ချက်များနှင့်လည်းဆက်နွယ်ပါသည်။

တတိယပါတီအဖွဲ့၏ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များသည် ISO-9001 လိုအပ်ချက်များကို MYTCL မှပြည့်မီကြောင်း ဘက်မလိုက်သော အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံချက် များဖြစ်ပါသည်။

Strategy Report 2020-2021mytcl report 2021 250x351front View/Download here

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.