သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ

thadingyut 001

သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေက်ာ္ၾကားဆုံးေသာပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုေန႔သည္ ဗုဒၶဘုရားသည္ ဥပုသ္ယူၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဘုရား ေကာင္းကင္ဘုံမွ ႂကြလာျခင္းကိုဂုဏ္ျပဳေသာ ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။ သီတင္းကြၽတ္ပြဲေတာ္သည္ လျပည့္မတိုင္မီသုံးရက္မွ လျပည့္ၿပီး တစ္ရက္အထိျဖစ္သည္။

သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မီးထြန္းပြဲေတာ္ဟုလည္းေခၚသည္။ ဗုဒၶႏွင့္အျခားေကာင္းကင္မွ နတ္ မ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ကမၻာေျမေပၚသို႔ၾကယ္ပြင့္ေလွခါးထစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီး လူမ်ားကိုလည္းသူတို႔၏အိမ္မ်ား၌မီးထြန္းညႇိေပးခဲ့သည္ဟုယူဆၾကသည္။ ယေန႔တြင္အေဆာက္အဦး မ်ားမီးထြန္းျခင္းအစဥ္အလာကိုဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္လူမ်ားသည္ ႏွမ္းမ်ိဳးေစ့ဆီႏွင့္ဝါဂြမ္းေစးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာရႊံ႕ေစးမီးထြန္းခြက္ မ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳၾက ၿပီးမီးမ်ားထြန္းၾကပါသည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏မိုင္းၿမိဳ႕တြင္လဲ မိသားစုမ်ားသည္ မိမိတို႔အိမ္ပတ္လည္တြင္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားႏွင့္မီးလုံးမ်ားကိုထြန္းညႇိၾကပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏မိုင္းၿမိဳ႕တြင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

thadingyut 002

thadingyut 003
thadingyut 004

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.