၂၀၂၀ အာဟာရမႈန္႕တိုက္ေကၽြးျခင္း အစီစဥ္

multiple micronutrient powder 01

မ်ားစြာေသာအာဟာရျပည့္ဝေသာအမႈန္႔မ်ားကို ကေလးမ်ားအား အာဟာရျပည့္ဝေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တီထြင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၆လမွ-၂၄ လအရြယ္ထိ ေမြးကင္းစႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားတြင္ သံဓါတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ႕ႏွင့္ေသြးအားနည္းေရာဂါအႏၲရာယ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အာဟာရျပည့္ဝေသာ အမႈန္႔မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

.

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခရိုင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပုလုေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမွ ဦးစီးကာ ေၾကးနီမိုင္းၿမိဳ႕တြင္ အာဟာရမႈန္႕တိုက္ေကၽြးျခင္းအစီစဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။၁၇-၁၁-၂၀၂၀ ရက္ေန နံနက္ ၉နာရီခြဲ တြင္ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္ မိုင္းေဆးရံုတြင္ ေဒသခံကေလးမ်ားအားလံုးကို အာဟာရမႈန္႕မ်ားတိုက္ေကၽြး ေပးခဲ့ပါသည္။

multiple micronutrient powder 02

multiple micronutrient powder 04
multiple micronutrient powder 03

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.