ေက်းစာက်ေက်းရြာ ေျမ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ၿခံစည္းရိုးခတ္ျခင္း

purchaseingfencing 01

ေက်းစာက် ေက်းရြာသည္ ယမားေခ်ာင္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရိွၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ရြာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ လိုအပ္ေသာ လူမႈေရးပစၥည္းႏွင့္ လူမႈကူညီေရးကားမ်ားထားရန္အတြက္ ေျမေနရာလိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ CSD/CSR ဘတ္ဂ်က္မွ ထိုလိုအပ္ေသာ ေက်းရြာပိုင္ေျမ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ထို၀ယ္ယူထားေသာေျမကြက္အတြက္ ၿခံစည္းရုိးကာရံျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ၅ဦးေကာ္မတီႏွင့္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးတို႕ စုေပါင္းကာ ျမန္မာယန္စီသို႕ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကပါသည္။ထိုေတာင္းဆိုမႈအတြက္  ျမန္မာယန္စီ ႏွင္႕ အမ်ားႏွင္႕ဆိုင္ေသာျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္မွ ပူးေပါင္းကာ လွဴဒါန္း ေပးခဲ႔ပါသည္။
ဤလုပ္ငန္းကို ေက်းရြာမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၅ ဦးေကာ္မတီမွ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ရာ စုစုေပါင္း ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၂,၇၃၃,၈၅၁ က်ပ္ကုန္က်ခဲ႔ပါသည္။ယခုအခါတြင္ ေျမ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ျခံစည္းရိုးခတ္ျခင္းမွာ ၿပီးစီးခဲ႔ၿပီျဖစ္ပါသည္။

purchaseingfencing 02

purchaseingfencing 03
purchaseingfencing 04

 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.