ပိုးသတ္ေဆးမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း

donation of disinfection 01

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ စံပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အနီး၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါမ်ား စတင္ျပန္႕ပြားလ်က္ရိွသျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ Sodium Hypochlorite (Bleaching Liquid) မ်ား မျဖစ္မေနလိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။

ထိုပစၥည္းမ်ားအတြက္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း အနီး၀န္းက်င္ေက်းရြာ ၃၃ ရြာႏွင့္  ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၅၀ အတြက္ ခန္႕မွန္းကုန္က်ေငြမွာ ေငြက်ပ္ (၅၅) သိန္းခန္႕ႏွင့္ စံပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အနီး၀န္းက်င္ေက်းရြာ ၁၈ရြာ ႏွင့္  ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၃၀ အတြက္ ခန္႕မွန္းကုန္က်ေငြမွာ ေငြက်ပ္ (၃၂)သိန္းခန္႕ ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာယန္စီ၊ ျမန္မာ၀မ္ေဘာင္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္တို႕ ပူးေပါင္းၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ လွဴဒါန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာယန္စီ သည္ဤ Covid-19 ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားစဥ္ကာလအတြင္း တတ္ႏိုင္သမွ်ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ႏွင့္တက္ႂကြစြာကူညီပံ့ပိုးေပးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

donation of disinfection 02

donation of disinfection 03
donation of disinfection 05

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.